Objavy Ch. Harrisona

Voľný pohyb v otvorenom priestranstve

Telo a myseľ sú prepojené. Myseľ  vie o každom pohybe tela a spätne pohyb ovplyvňuje myšlienky. Vyvinul som dostupnú metodológiu pohybu tela všetkými smermi, voľným pohybom v priestore – včetne pozície dolu hlavou, ktorou uvoľníme myseľ. S AntiGravity® je každý zdatný a spôsobilý cvičiť. 

Newtonova gravitácia a Harissonova antigravitácia

Newtonov gravitačný zákon tvrdí: „To, čo sa dvíha nahor, je priťahované gravitáciou smerom dolu“ Harrison-ov antigravitačný zákon tvrdí „To, čo je priťahované dolu sa antigravitácou dvíha smerom hore“. Tento spätný efekt je najlepšie demonštrovateľný pri skákaní na trampolíne alebo pri odrážaní basketbalovej lopty. Ľudské telo používa gravitačnú silu aby vytvorilo antigravitačnú silu. To je proces života a bytia.  Newton prišiel na princíp gravitácie, keď mu na hlavu padlo jablko. My znova a znova objavujeme antigravitáciu každý raz ráno ako sa zobudíme a vstaneme z postele.

Vnútorná fyzika

Všímam si svet  cez pohyb. To ako sa stromy pohybujú následkom poryvu vetra, ako plynie voda, ako beží cestná premávka alebo ako sa pohybujú ľudia rôzneho veku. Je to neustále pátranie. Tieto pozorovania kinetiky ma viedli k záverom ako sa telo pohybuje v otvorenom priestore s oporou i bez opory. Mojou prioritou bolo umožnenie všetkým ľudom zažiť pocit lietania, ktorý je bežný len pre akrobatov “lietajucich“ na trapéze.  Harissonov AntiGravity® Hammock plní tieto očakávania a mení  tvár umeleckých výkonov.

Dopĺňajúce sa protiklady

Na rovnováhu potrebujeme: priestor „hore“ aj priestor „dolu“ tak isto ako na vyjadrenie farby je potrebné svetlo aj tieň. Tento koncept sa preto nazýva protiklady ktoré sa  dopĺňajú. Ak sa chceme hrať zo zákonmi fyziky prostredníctvom gravitácie a antigravitácie, musíme gravitáciu vnímať ako „priaznivú silu“ . Obe sa totiž dopĺňajú a sú potrebné na to aby sme sa vôbec mohli pohnúť.

Energia ktorá nás dvíha

Žijeme si svoj každodenný život zatiaľ čo gravitácia nás neustále púta k zemi. Po vážnych zdravotných komplikáciách kedy hrozilo že už nebudem chodiť, nehovoriac o cvičení, som prišiel k záveru že cesta k zdraviu nevedie priamo hore. Život je zložený s výstupov a pádov, ktoré nás posilňujú. A tak mojim mottom  a predpokladom k antigravity je výrok:  V živote, skrytá v silách ktoré nás ťahajú dolu, je energia ktorá nás dvíha nahor. 

Telo ako trampolína

Ľudské telo je živým dôkazom antigravitácie; celok ktorý sa pohojdáva, pruží a je odľahčený. Naše kosti tvoria rám. Nie sú poskladané na seba ako tehly ale sú jedna od druhej  vzdialené, pospájané väzmi ;  ich pohyb  vystihuje výraz tensegrita. (odvodené od dvoch anglických slov “tension” napätie a “integtity” celistvosť) Slovo tensegrita je požičané z oblasti statiky,  kde znamená vlastnosť skeletov stavieb ktoré využívajú prvky pod neustálym tlakom v kombinácii s prvkami ktoré sú stlačované len občas. Tak isto naše telo pri pohybe premieňa kinetický ťah smerom dolu na odraz a vzostup, veľmi podobný trampolíne.

Neuroplasticita mozgu

Dnešné neurologické výskumy ukazujú, že starnutie mozgu je možné zvrátiť: mozog ostáva pružný počas celého života a jeho mapy sa môžu prostredníctvom vzdelávacích skúseností reštrukturalizovať bez ohľadu na vek. Keď praktizujeme telom nové pohyby, vytvárame nové synoptické spojenia v mozgu a tak umožňujeme aby mozog a nervový systém ostal pružný a ďalej rástol. 

„Švindeľ  života“

Pravidlo entropie hovorí, že všetko prirodzene zaniká, od poriadku k neporiadku. Koncept neg-entropie zas tvrdí pravý opak, že všetko si nájde cestu k vzniku, od neporiadku k poriadku.

Uprostred studených síl vesmíru a hmoty, živé organizmy švindľujú energiou. Bez gravitácie by náš svet nemohol fungovať, všetko by sa rozpadlo. A predsa ani bez antigravitácie by nemohol jestvovať  život, pretože by nebol  možný pohyb vpred a nahor. Koncept gravitácie nie je bojovať proti sile gravitácie ale skôr presunutie sily. Toto moje zistenie volám „Švindeľ života“. 

Presmerovanie sily

Gravitácia a antigavitácia sú oblasti kde sa „hráme“ a preciťujeme spojitosť s vlastným telom a bezprostredným okolím. Šport, danec a vôbec pohyb ako taký, je súčasťou tejto hry. Každá kultúra na našej planéte má rôzne vyjadrenia tejto pravdy. 

Zakladateľ AntiGravity® Fitness,  Christopher Harrison :

„Prekonajte svoju nedôveru“ a ja vám pomôžem k lepšiemu zdraviu, menej bolestiam a umožním vám zážitok z lietania...