Antigravity zero-compression inversions - cviky v “obrátenej polohe“

prinášajú so sebou pozitivne účinky na zdravie. Uvádzame niektoré z nich:

(Pozn. Obrátená poloha v Antigravity hamocku je poloha, kedy ste obrátení hlavou nadol, zatiaľ čo vaše telo je zaistené proti posunu oblasti panvy a celý horný trup, chrbtica sa môže uvoľniť)

Trvalé jednostranné zaťaženie, či už v polohe v sede alebo v stoji, tak typické pre náš súčasný život, vedie postupne k preťaženiu a následne k poškodeniu preťažovaných častí tela a to:

  • preťaženie žilového obehu dolných končatín
  • preťaženie medzistavcových platničiek
  • preťaženie bedrových kĺbov
  • preťaženie vnútorných orgánov /v polohe v sede /

Poloha "monkey" v Antigravity, (to je poloha hlavou nadol) vyrovnáva dôsledky preťaženia tým najprirodzenejším a najefektívnejším spôsobom.

U človeka je krvný obeh vertikálny a zemská príťažlivosť v ňom hrá dôležitú úlohu. Pod rovinou srdca je ňou ovplyvnený predovšetkým žilový obeh. Aby sa žilová krv dostala do srdca a do pľúc, musí prekonať zemskú príťažlivosť. Deje sa tak hlavne svalovými sťahmi, ktoré stlačujú žily a tlačia krv smerom k srdcu.

Človek, ktorý vedie prevažne sedavý spôsob života, má svalové sťahy zaisťujúce normálnu rýchlosť krvného obehu nedostatočné. To vedie k nahromadeniu žilovej krvi v dolných končatinách, hlavne v brušnej oblasti, kde krv stagnuje v brušných orgánoch, čo narušuje ich dobrú funkciu. V častiach tela nad úrovňou srdca môže narážať na ťažkosti obeh tepnovej krvi, hlavne smerom k mozgu. Táto situácia je o to horšia, že človek, ktorý pracuje zväčša psychicky „hlavou" má veľké požiadavky na prívod okysličenej krvi do mozgu.

Vo vzpriamenej polohe sa človeku posunú vnútorné orgány /pokles žalúdku, čriev,.../, čo vedie k funkčným poruchám. Preto napríklad aj jogíni celkom logicky kladú veľký dôraz na obrátené polohy, ktoré umožňujú takmer okamžite odstrániť nevýhody vzpriameného postoja.

Obrátená poloha (poloha hlavou nadol) má významný účinok na krvný obeh. Vieme, že vzpriamená poloha podporuje hromadenie krvi v žilách v častiach tela pod úrovňou srdca, zatiaľ čo nad úrovňou srdca je brzdený tok tepnovej krvi. Žilová krv je okamžite odvádzaná zo žíl nôh a tým sa urýchľuje návrat žilovej krvi do srdca. Urýchlením návratu tejto krvi dostávajú pľúca väčšie množstvo krvi k okysličeniu. Obrátená poloha spolu s hlbokým dýchaním tak prečisťuje organizmus, bez toho aby zaťažoval srdce, ktoré bije rovnomerne a kľudne. Kým vo vzpriamenej polohe by musela táto krv prekonávať gravitáciu, teraz tepnová krv prichádza v dostatočnej miere a pod ľahkým tlakom do mozgu. Obrátená poloha pôsobí preventívne proti žilovým zrazeninám, kŕčovým žilám a hemoroidom. Pri sklonoch k týmto problémom prispeje obrátená poloha k ich odstráneniu alebo aspoň zmierneniu.

V obrátenej polohe sa svaly rýchlo uvoľňujú a chrbtica sa citeľne predĺži už po niekoľkých minútach. Toto predĺženie je spôsobené hydratáciou jadra platničky, ktoré vyživuje chrupavku. Tým dochádza k regenerácii medzistavcových platničiek. Vzhľadom k tomu, že pre bolesti chrbta je charakteristické ich opakovanie a vekom dochádza k degenerácii, je to dôvod pre pravidelné cvičenie. Obrátenou polohou dosahujeme :

  • predchádzanie vzniku statických porúch chrbtice /skolióza/ u mladých ľudí v období rastu,
  • prevenciu vzniku bolestivých vertebrogénnych stavov /bolesti chrbta/, liečby všetkých bolestivých vertebrogénnych syndrómov,
  • liečby porúch statiky /chybné držanie tela, skoliotické a kyfotické držanie tela, liečby skolióz všetkých stupňov

Oblasť brucha je v podstate staveniskom organizmu. Ide o oblasť medzi bránicou a panvou, ktorá hrá v našom živote rozhodujúcu úlohu. Obrátená poloha uvádza do obehu masy krvi z brušných orgánov, pričom zaisťuje dobrý odtok krvi z orgánov uložených v podbrušku, kde trvalá poloha v sede, vedie takmer k trvalému nahromadeniu, preplneniu a stagnácii krvi. Prostatické problémy, ktorými trpí toľko mužov po päťdesiatke, sú skomplikované /a niekedy dokonca vyvolané/ týmto hromadením. Pri obrátenej polohe dochádza k uvoľneniu prostaty a je pociťovaná okamžitá úľava. Dochádza taktiež k odkrveniu pohlavných orgánov. Brušné orgány, ktoré trpia často poklesom /ľadviny, žalúdok, črevá.../, sa dostávajú znovu do svojej normálnej polohy a nadobúdajú pôvodné formy, pokiaľ vykonávame obrátenú polohu systematicky a pravidelne. Obrátená poloha pôsobí mimoriadne dobre na zažívacie ústrojenstvo a jeho pripojené žľazy, predovšetkým na pečeň. Mnoho ľudí so sedavým zamestnaním trpí viac či menej zjavným prepĺňaním krvi tohto orgánu. Ak si uvedomíme, že všetka žilová krv z tráviaceho ústrojenstva prechádza pečeňou, pochopíme, že je nutné sa vyhnúť tomuto prepĺňaniu a stagnácii krvi v tomto orgáne. Zaistenie dobrého prietoku žilovej krvi tráviacim systémom povedie k lepšiemu prívodu krvi a tým pádom ku zlepšeniu zažívacích funkcií.

Obrátená poloha upravuje radikálnym spôsobom dýchanie. Pôsobí predovšetkým počas výdychu, ktorý je v dýchacom cykle rozhodujúci. Nedostatočný výdych vedie k trvalej stagnácii zbytkového vzduchu, ktorý je v podstate toxický. Inými slovami teda znižuje množstvo vzduchu, ktoré môžeme vdýchnuť. Pľúca civilizovaných ľudí sú zle prevetrávané. Obrátená poloha uľahčuje hlboký výdych tlakom orgánov na bránicu. Horná časť pľúc je dobre ventilovaná a to je pre naše zdravie obzvlášť dôležité.

Mozog je najlepšie prekrvený orgán nášho tela, keďže jeho potreba čerstvej krvi je neporovnateľne vyššia ako u iných orgánov alebo tkanív. Počas obrátenej polohy priteká krv pomocou gravitácie v dostatočnom množstve a pod miernym tlakom do mozgového obehu, aby ho doslova prečistila. Obrátená poloha za pomoci techník Antigravity obnovuje pružnosť kapilár. Dostatočné premytie a otvorenie mozgových vlásočníc odstraňuje väčšinu migrén a ďalších bolestí hlavy a prekrvením mozgu podporuje a stimuluje duševné funkcie. Zlepšuje sa pamat rovnako ako sústredenie, zvyšuje sa odolnosť proti nervovej únave, miznú stavy úzkosti a nervozity. Zlepšujú sa taktiež fyziologické funkcie mozgu umožňujúce lepšie využívať svoje duševné schopnosti.

Tým, že obrátená poloha v Antigravity hamoku zlepšuje statiku chrbtice, zaisťuje nám vzpriamený, ľudský postoj a prirodzene pružnú chôdzu. Dostatočným prekrvením tváre tepnovou krvou je pokožka lepšie vyživovaná než ako pomocou kozmetických prípravkov. Vďaka obrátenej polohe dochádza k omladzovaniu pokožky a k jej regenerácii. Dochádza taktiež k dobrému prekrveniu vlasovej pokožky a k podpore rastu vlasov.

Ďalšie účinky obrátenej polohy sú odstránenie nespavosti a prehĺbenie spánku. Najvhodnejšia doba pre aplikáciu obrátenej polohy je večer po celodennej záťaži. Tá je z tela obrátenou polohou doslova sňatá, pretože následne už nie sme vystavení žiadnej záťaži /ideme spať/, pretrváva rozvoľnenie chrbtice a kĺbov až do rána. Tým sú samozrejme podporené a prehĺbené všetky ďalšie účinky, ktoré obrátená poloha so sebou prináša, vrátane terapeutických účinkov.

Terapeuticke účinky; Zemský povrch je nabitý záporne, avšak vysoká atmosféra má kladný náboj. Spodné vrstvy atmosféry, v ktorých žijeme, sa teda nachádzajú v elektrostatickom poli smerujúcom zhora nadol. Pri polohe v stoji je človek vystavený vertikálnemu prúdu tejto energie. Pri obrátenej polohe hlavou nadol, pôsobí tento prúd na telo opačne. To má u ľudí vyrovnávajúci účinok. Ten vedie k vysokej terapeutickej hodnote obrátenej polohy.

Veľkou prednosťou obrátenej polohy v Antigravity hamoku oproti iným obráteným polohám, napr. z jogy /stoj na hlave, sviečka.../, je ľahké zaujatie polohy a následne jednoduché ovládanie polohy tela. Riadime sa plne vlastnými pocitmi a dbáme na to, aby nám bola obrátená poloha iba príjemná.